E-mail: merledogszkolenia@interia.com

Telefon: 797655473

Lokalizacje : Tychy, Lędziny, Katowice, Pszczyna

Sala na której prowadzone są zajęcia z Nose Work znajduje się na ulicy Wiosennej 2 w Lędzinach