Etap 1
Zajęcia obejmują 8 spotkań 

Cena szkolenia : 550 zł